Revista electrònica PRODIEMUS                                      D.L. Gi-610-2008     ISSN: 1988-2173
Ressenyes
      
 

  TEXTOS     RESSENYES

RESSENYES: Junts en la diversitat.Crèdit variable de llengua catalana a partir de cançons dialectals. 2n cicle

Autor/a: CASELLAS GISPERT, David  
Títol: Junts en la diversitat.Crèdit variable de llengua catalana a partir de cançons dialectals. 2n cicle  
Editorial: La Busca  
Any: 1997, 1a. ed.  
ISBN: 84-9225-771-7  
Idioma: CAT  
Suport: Llibre  
Pàg: 69  
Resum:
Aquest és un crèdit variable adreçat, sobretot, al segon curs del segon cicle de l’ensenyament secundari obligatori (ESO), però també pot ésser aplicat al batxillerat. A partir de diverses cançons molt variades, s’haurà de millorar el grau de coneixement de la llengua catalana, en aspectes tant diversos com la dialectologia, la sociolingüística, la gramàtica, la redacció i el lèxic. El crèdit vol insistir en la idea de la unitat de la llengua catalana i l’enriquiment que representen les peculiaritats pròpies de cada territori on es parla. És, sobretot, a partir dels 15 anys quan l’alumnat ha de tenir uns coneixements suficients de la situació lingüística de la llengua pròpia del territori on viu (i els problemes que això li comporta) i ha de ser capaç de fer-ne un comentari crític realista (anant en contra del passotisme que tant s’imposa actualment entre el jovent). Així mateix, és important de millorar l’expressió oral i escrita en català, la qual cosa implica la millora del coneixement de la gramàtica normativa i el lèxic.
 
Àmbit: Educació interdisciplinària  
Web: http://go.to/labusca