Revista electrònica PRODIEMUS                                      D.L. Gi-610-2008     ISSN: 1988-2173
Ressenyes
      
 

  TEXTOS     RESSENYES

RESSENYES: Didáctica de la expresión plástica y musical. Manual del profesor: fundamentos y actividades

Autor/a: LAGO CASTRO, PILAR  
Títol: Didáctica de la expresión plástica y musical. Manual del profesor: fundamentos y actividades  
Editorial: Real Musical, Madrid  
Any: 1990, 1a ed.  
ISBN: 84-387-0312-7  
Idioma: CAS  
Suport: Libro  
Pàg: 135  
Resum:
En aquest llibre es dóna importància a quatre aspectes fonamentals: les etapes de desenvolupament gràfic i musical dels nens i nenes per tal de fonamentar teòricament i científica tot el que s’exposa; els materials i tècniques més adequats per a cada etapa; els continguts de cada àrea i tractament interdisciplinari; i, finalment, el llibre també proposa tot un seguit d’activitats estructurades en dues parts: guia per al professorat i fitxa de treball per a l’alumnat.
 
Àmbit: Educació interdisciplinària