Revista electrònica PRODIEMUS                                      D.L. Gi-610-2008     ISSN: 1988-2173
Ressenyes
      
 

  TEXTOS     RESSENYES

RESSENYES: Els mètodes de cant (1750-1860)

Autor/a: MONTANARI, G. i CORTADA, M.Lluïsa  
Títol: Els mètodes de cant (1750-1860)  
Editorial: DÍNSIC Publicacions Musicals, Barcelona  
Any: 2006, 1a ed.  
ISBN: 84-95055-34-1  
Idioma: CAT  
Suport: Llibre  
Pàg: 160  
Resum:
La finalitat d’aquesta obra és la de donar a conèixer l’opinió dels teòrics sobre l’ornamentació i la tècnica del cant dels segles i les diverses escoles d’opinió del s. XVI al XX. Confegida en quatre parts: 1) El naixement de la tècnica vocal en el Renaixement. 2) La tècnica vocal en ple Barroc. 3) Aspectes del cant entre 1750-1860. 4) La tècnica vocal en el període romàntic tardà. El volum que presentem estudia l’evolució dels plantejaments sonors, didàctics i estilístics dels diversos mètodes de cant italians, francesos, alemanys i espanyols des de 1750 fins cap al 1860. Cal puntualitzar que aquesta obra ha estat plantejada a partir del treball que sobre el cant ha escrit la cantant i musicòloga Giuliana Montanari, treball que he traduït tot afegint-hi la part ibèrica dels mètodes publicats. (A.C.)
 
Àmbit: Educació musical  
Web: www.dinsic.es